8 de març 2014

Manifest de la Plataforma d'Osona pel Dret a l'AvortamentEl  passat 20 de desembre es va aprovar l'avantprojecte de Llei que reformarà la vigent Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció voluntària de l’embaràs. Aquest avantprojecte ha estat proposat i liderat pel PP en solitari, amb la oposició de la resta de partits i d'una gran part de la ciutadania. La Plataforma d'Osona pel dret a l'avortament, avui 8 de març, dia internacional de la Dona Treballadora, volem MANIFESTAR el nostre més absolut rebuig a aquesta Reforma, perquè:


* Perquè la reforma que es proposa respon a una imposició ideològica  impròpia en una societat laica com la nostra, alhora que situa l’Estat espanyol entre els països menys respectuosos amb el Drets sexuals i Reproductius de la Comunitat Europea.

*Perquè la proposta de Llei parteix del fonament ideològic que les dones no tenim dret a decidir sobre el nostre cos. Se'ns considera víctimes a qui s'ha de tutelar i no subjectes de la nostra pròpia vida.

*Perquè existeix la evidència estadística i sociològica ( dades de la Organització Mundial de la Salut) que la prohibició de l'avortament no implica necessàriament una disminució d'aquests, el que sí que  comporta  que es realitzin en pitjors condicions sanitàries. Per tant, posa en perill la salut i la vida de les dones, sobretot d'aquelles que gaudeixen de pocs recursos econòmics. Per contra, la legalització de l'avortament reflexa una disminució de les taxes de mortalitat  femenina, amb resultats inferiors a una mort per cada 100,000 avortament.

*Perquè està en contradicció amb la majoria de resolucions internacionals sobre el tema, com les Convencions Internacionals de les Nacions Unides, El Cairo 1994 i Beijing 1997; o la Resolució 1607 del Consell d'Europa. En totes elles s’hi recomana la garantia d’accessibilitat a l'avortament de manera segura.

*Perquè la modificació de l'actual Llei comportarà un augment de les desigualtats socials en salut, i representarà un fort retrocés de la Salut Pública, ja de per si molt malmesa  per les grans retallades que des d’anys ençà ve patint l’àmbit sanitari.
  
*Perquè obligarà a portar a terme embarassos on el fetus estigui diagnosticat de malformacions fetals, això a més de comportar un risc per a la salut de la mare, tindrà greus repercussions econòmiques i socials, que s'accentuaran notablement  com a conseqüència directa de l’elevada taxa  d'atur i les retallades sanitàries i en matèria de drets socials.

*Perquè prohibeix l'avortament i es desentén entre altres coses de la prevenció dels embarassos no desitjats, de l’educació sexual, reproductiva i afectiva dels nens i nenes, i  del lliure accés als mitjans anticonceptius.
Per totes aquestes qüestions i argumentacions , la Plataforma d'Osona pel dret a l'avortament DEFENSEM:
*La millora de l'actual llei que, malgrat tot, ha disminuït el número d'avortaments, tant a Catalunya com a la resta de l'estat.

*Els drets sexuals i reproductius de les ciutadanes i ciutadans.

*El dret de les dones a decidir lliurement i sense tutela sobre el seu cos, la seva vida i la seva maternitat.

* Una educació sexual ,afectiva, igualitària, lliure i sana.


*Anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos i a l'abast de tothom.