4 de set. 2012

L'Assemblea pels Drets Socials d'Osona davant la Diada

L’Assemblea pels Drets Socials d’Osona, davant de la greu crisi econòmica social i política que patim, MANIFESTA:

1.- La societat catalana afronta un moment especialment crucial, en el qual tots els drets socials, laborals i de ciutadania es veuen suprimits, laminats o vulnerats. Fins ara, el dictat dels poders financers i del neoliberalisme internacional s’està imposant, de manera que s’està deixant de banda l’anhel l‘igualtat i justícia, i ens estem endinsant en una dinàmica d’aprofundiment de la fractura social, en un procés de desmantellament sistemàtic d’aquests drets socials i de ciutadania.

2.- Paral·lelament, es fa més evident encara la dinàmica de distanciament progressiu de la ciutadania catalana envers els poders polítics espanyols, degut a l’agreujament de la incomprensió, el centralisme i l’autoritarisme dels poders fàctics espanyols i del govern del PP. Això implica que s’hagi fet del tot inviable l’encaix de la realitat nacional catalana, en un estat espanyol cada vegada més advers i que es mostra totalment impenetrable.

3.- D’altra banda, ja no es pot suportar per més temps la forma de distribució dels recursos que fa l'Estat, que a més de ser clamorosament inequitativa resulta ser també totalment ineficient. La solidaritat mal entesa no pot ser excusa per continuar amb aquesta dinàmica, que deixa els sectors més desafavorits de la societat catalana en una situació de vulnerabilitat extrema, accentuant encara més el risc de fractura social.

4.- Constatem que la lluita ciutadana enfront de la crisi profunda del capitalisme, i en defensa dels drets socials, no és incompatible amb la lluita per l’alliberament nacional, en el marc de l’obligat respecte al dret d’autodeterminació del poble català. Ambdós neguits socials tenen en comú el qüestionament de les estructures de poder polític actualment existent i han de compartir l’anhel per una societat diferent, més lliure,  que garanteixi un tracte més just i igualitari per a tots els col·lectius socials.

5.- És per això que fem una crida ciutadana a participar en les mobilitzacions nacionals del proper dia 11 de setembre, sota un lema integrador dels dos neguits expressats: per la llibertat nacional i a favor d’una societat més justa i igualitària, on els drets socials i ciutadans per a totes les persones quedin del tot garantits, en un futur procés constituent.

Per tot això,

CRIDEM la ciutadania d’Osona a mobilitzar-se el proper dia 11 de setembre, en el marc de les mobilitzacions ja convocades, per tal de reclamar amb totes les seves energies una independència que garanteixi els drets socials per a tothom, sense els quals no hi ha autèntica llibertat. Per això, reclamem:

INDEPENDÈNCIA AMB DRETS SOCIALS