2 de març 2012

Cap a la creació d’una Assemblea pels Drets Socials d’Osona

Increment de l’atur, precarització dels llocs de treball existents, retallades als sous de funcionaris i treballadors en general, retallades de serveis públics com la sanitat, l’educació i els serveis socials, augment dels desnonaments a persones que no poden pagar l’hipoteca. Cada dia veiem situacions, algunes molt dramàtiques, que posen de manifest que l’obra de govern de les elits governants no estan pensades per a resoldre els problemes de la majoria de la població que pateix les conseqüències de la crisi, sinó que governen per perpetuar els privilegis d’una minoria encara que sigui a costa del sacrifici de la majoria.

Creiem que ja és hora de plantejar respostes a aquesta situació: mobilitzacions, cerca de solucions alternatives, formació...

Amb l’objectiu de buscar aquestes respostes i de proposar una unitat d’acció de tots els sectors que estan treballant en la defensa dels drets socials que avui es troben amenaçats per les pràctiques neoliberals dels poders polític i financer, tan a nivell català com espanyol i europeu, dimecres es va celebrar a Can Pau Raba una Assemblea que va reunir diferents persones que consideren que cal crear un espai unitari on es puguin posar en comú les diferents estratègies per fer front a la situació econòmica actual.

Tot i que l’Assemblea havia estat convocada per la CUP, va quedar molt clar ja des d’un principi que qualsevol iniciativa que en sorgís havia de ser unitària i desvinculada totalment de qualsevol organització política o sindical.

Durant el debat es va parlar de la necessitat de crear espais comuns, de promoure xarxes de solidaritat, de cercar alternatives al sistema imperant o de fer pedagogia per tal que tothom sigui conscient que les retallades en drets socials afecten tota la població, sigui quina sigui la seva situació actual.

Després que els assistents expliquessin les seves inquietuds i propostes, es va acordar que un grup més reduït de persones elaboraran un document que reflecteixi els punts mínims comuns que ha de contemplar una Assemblea pels Drets Socials i unes pautes d’actuació. Aquest document es portarà a debat en una nova assemblea que es farà a Vic el proper dimecres 14 de març a les 8 del vespre a Can Pau Raba i que serà oberta a la participació de totes aquelles persones que hi estiguin interessades. Qui vulgui fer arribar les seves propostes, també ho pot fer a través del correu electrònic a l’adreça dretssocialsosona@gmail.com.